Ttvoth

修行解冻期】2020.6.10-请遵守
-------------------------------------------------------------
画渣一只,杂粮党,墙头多,主食瑞金,安雷,杰佣,其他cp也多少吃一点,
没什么雷的cp.
雷拉郎配,,【恶寒
正在努力【画重点。变成礼貌和实力都有的人【……】

生命不息,摸鱼不止!!!!!!

评论

热度(9)